Fundering Oude Noorden Rotterdam

funderingsonderzoek Oude Noorden Noord

Checkmark_Rapport_Fundering_Provenierswijk

Waarom is funderingsonderzoek belangrijk?

Meten is weten: wie weet hoe zijn fundering ervoor staat kan plannen en blijft zelf aan zet;
Als er geen actie vereist is, is dit fijn om te weten;
Mocht er actie vereist zijn kan dit tijdig worden aangepakt, dat is minder ingrijpend en goedkoper dan te lang wachten met grotere schade als gevolg;
Als blijkt dat er in de toekomst maatregelen genomen moeten worden kan hiervoor gericht worden gespaard;
Op basis van een funderingsonderzoek is het mogelijk om de verdere ontwikkeling van de fundering te monitoren;
Bij verkoop van woningen wordt steeds vaker naar de status van de fundering gevraagd.

De aanpak

wijkgericht funderingsonderzoek met alle eigenaren

Eigenaren in het Oude Noorden Noord komen in aanmerking voor een speciale aanpak: wijkgericht funderingsonderzoek met alle eigenaren. Adviesbureau Urbannerdam is in opdracht van de gemeente Rotterdam als procesbegeleider aangenomen. Samenwerkingspartner in dit project is woningcorporatie Woonstad Rotterdam, zij bezitten veel woningen in de wijk.

Urbannerdam is begonnen om eigenaren in het Oude Noorden Noord te informeren over gezamenlijk funderingsonderzoek. Ook heeft Urbannerdam met behulp van de gemeente en eigenaren een erkend technisch onderzoeksbureau geselecteerd voor het onderzoek van de funderingen. De Funderingswinkel gaat dit najaar beginnen als duidelijk is of u en genoeg andere eigenaren bereid zijn mee te doen.  Eigenaren kunnen zich inschrijven voor het onderzoek.  De wijk is in  blokken ingedeeld, blokken waar minimaal 50 % van de woningen zicht heeft ingeschreven worden onderzocht. Inschrijven kan tot 1 september 2020. De gemeente Rotterdam geeft subsidie voor deze onderzoeken, waardoor de prijs per eigenaar lager wordt.  Schrijft u zich in voor funderingsonderzoek? Dan vragen wij van u een aanbetaling (zie vraag en antwoord voor verdere uitleg).

Welke woningen komen in aanmerking? Dit staat op de kaart en de adreslijst. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op!

Funderingsonderzoek is een gezamenlijke opgave omdat vaak meerdere eigenaren een fundering delen. Samenwerking tussen buren, mede-eigenaren of binnen een VvE is een belangrijke stap naar succesvol onderzoek. Contactpersonen die mensen informeren en verbinden zijn belangrijk voor  dit traject. Urbannerdam is aanspreekpunt voor hen en voorziet hen van alle nodige informatie. Elke woningeigenaar kan zich opgeven als contacpersoon.

aanmelding

Woningeigenaren in het Oude Noorden Noord kunnen deel nemen.

Ook zijn wij op zoek naar contactpersonen die hun buren of mede-eigenaren informeren en overtuigen om mee te doen met het onderzoek. Samen bereiken wij meer!

Onderzoek

Eigenaren worden ruim van tevoren geïnformeerd wanneer hun pand wordt onderzocht. Er ontstaat geen overlast en er wordt geen destructief onderzoek verricht. Woonstad laat haar panden ook onderzoeken.

Oplevering

Deelnemers ontvangen een onderzoeksrapport voor hun blok, het rapport voldoet aan de landelijke richtlijn van het KCAF. Het onderzoeksbureau zal de rapporten toelichten. 

Ik heb belangstelling

Via het online formulier kunnen geïnteresseerden zich aanmelden op onze nieuwsbrief, of zich direct aanmelden voor funderingsonderzoek. Wie contactpersoon wil worden kan dit ook op het formulier aangeven.

Wie zich aanmeldt ontvangt een bevestiging per e-mail. Daarna nemen wij contact met u op.

aanmelden

Ik wil mij aanmelden voor:
Versturen

Vraag en antwoord

Waarom is het Oude Noorden Noord aangewezen voor funderingsonderzoek?

De gemeente Rotterdam heeft voor grote delen van de stad de funderingsproblemen ingeschat en een aantal risicogebieden aangewezen. De gemeente wil graag particulieren stimuleren om mee te doen met het onderzoek. Woningcorporatie Woonstad wil ook graag haar panden in het Oude Noorden Noord laten onderzoeken en doet mee met het project. Op deze manier is de aanpak tot stand gekomen.

Is het Oude Noorden Noord de enige buurt met procesbegeleiding voor onderzoek?

Nee, er werd al in andere buurten van Rotterdam funderingsonderzoek met procesbegeleiding uitgevoerd en op dit moment worden ook in andere buurten de houten paal funderingen onderzocht. De subsidieregeling geldt niet alleen voor het Oude Noorden Noord maar voor de hele gemeente Rotterdam. Voor woningen op een houten paalfundering.

Waarom is onderzoek nodig?

De houten paalfundering in de wijk verkeerd op veel plekken in een slechte staat. De gemeente geeft subsidie aan eigenaren die de paalfundering laten onderzoeken.

Wat is een blok?

Een onderzoekseenheid, ook wel een blok, bestaat uit een aantal aaneengesloten panden, deze panden delen de fundering. Per onderzoekseenheid wordt een onderzoeksrapport opgesteld. De onderzoekseenheden zijn in de wijk zodanig verdeeld dat het onderzoek voordelijk uitgevoerd kan worden. 

Contactpersoon, wat houdt dit in?

Samenwerking tussen buren en eigenaren is belangrijk omdat vaak meerdere panden op één fundering staan. Wij hebben uw hulp nodig om alle eigenaren in de wijk te bereiken. Urbannerdam is aanspreekpunt voor contactpersonen en voorziet hen van informatie. U deelt deze informatie met uw buren en geeft ons hun vragen door. We zorgen samen dat zoveel mogelijk eigenaren mee doen. 

Is er subsidie beschikbaar?

Subsidie_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

De gemeente Rotterdam subsidieert onder voorwaarden onderzoek naar de kwaliteit van houten paalfunderingen. De gemeente betaalt 75% van de kosten. In de wijkgerichte aanpak is de subsidie al verrekend in de prijs die elke eigenaar moet betalen. Eigenaren hoeven dus niet zelf te berekenen hoeveel subsidie zij krijgen. 

Wat kost het?

Subsidie_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw en de VvE, en het aantal deelnemers binnen het blok. Voor de meeste woningen zal het onderzoek na aftrek van de subsidie ongeveer € 400 kosten.

Een aanbetaling doen?

Subsidie_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Deelnemers worden gevraagd om op het moment van inschrijving €100 aan te betalen. Als een VvE zich als geheel aanmeldt is de aanbetaling een bedrag per woning. Mocht het onderzoek niet doorgaan, krijgt u de aanbetaling terug.

De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de door u te betalen kosten voor het funderingsonderzoek.

Wat doe ik met de uitkomsten van het rapport?

Rapport_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Uit het rapport kan blijken dat de kwaliteit van de fundering nog goed is. U hoeft dan niets te ondernemen. Het kan ook zijn dat de fundering matig is en dan is het advies om in de toekomst te herstellen. Uit het onderzoek kan ook komen dat funderingsherstel noodzakelijk is op korte termijn. Het onderzoeksbureau kan de rapporten toelichten en adviseren over vervolgstappen. 

Ontstaat er overlast door de onderzoekswerkzaamheden?

Overlast_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Nee. In de woningen wordt alleen gekeken en er worden foto’s genomen (visuele inspectie, geen destructief onderzoek). Het onderzoeksbureau zal een of meerdere inspectieputten aan de buitenkant van het pand graven. Hierdoor ontstaat geen overlast.

nieuws

We staan in de Noorderzon

mei 2020

Download hier de Noorderzon. Het artikel over het project Onderzoek je Fundering staat op pagina 9.

1e nieuwsbrief

februari 2020

Download hier onze eerste nieuwsbrief met o.a. een verslag van de funderingswandeling door het Oude Noorden Noord.

Wie zijn wij?

‘Onderzoek je fundering’ biedt procesbegeleiding voor eigenaren in opdracht van de gemeente Rotterdam. De procesbegeleiding wordt gecoördineerd door Urbannerdam. Tim Kapfer en Eva Luijendijk zijn uw procesbegeleiders die u kunt benaderen voor vragen of opmerkingen. Als u contactpersoon wilt worden kun u dat bij hen aangeven.

Onderzoek je fundering partners