Fundering Oude Noorden Rotterdam

funderingsonderzoek Oude Noorden Noord

Het project Onderzoek je Fundering

In het Oude Noorden Noord zijn we gestart met het project Onderzoek je Fundering. Wat dit inhoudt zie je in bijgaand filmpje.

Wat zijn eigenlijk funderings-problemen?

Wat kan er gebeuren met het pand en hoe kan je zien dat jou woning hier problemen van ondervindt? Marco Bekker, Funderingsloket gemeente Rotterdam, legt het in deze video uit.

Deze eigenaar doet mee aan het gezamenlijk funderingsonderzoek!

In dit filmpje stellen we een drietal vragen aan een eigenaar die meedoet aan het funderings-onderzoek. Wat merkt de eigenaar in de woning, wat vind de eigenaar van gezamenlijk funderingsonderzoek en wat heeft hem overgehaald om mee te doen?

Hoe gaat het project nu verder?

Je kunt je nog inschrijven tot 1 september 2020, maar hoe gaat het project Onderzoek je Fundering dan verder? Wij vertellen het je!

Checkmark_Rapport_Fundering_Provenierswijk

Waarom funderingsonderzoek ?

Meten is weten: wie weet hoe zijn fundering ervoor staat kan plannen en blijft zelf aan zet;
Als er geen actie vereist is, is dit fijn om te weten;
Mocht er actie vereist zijn kan dit tijdig worden aangepakt, dat is minder ingrijpend en goedkoper dan te lang wachten met grotere schade als gevolg;
Als blijkt dat er in de toekomst maatregelen genomen moeten worden kan hiervoor worden gespaard;
Met een funderingsonderzoek is het mogelijk om de verdere ontwikkeling van de fundering te monitoren;
Bij verkoop van woningen wordt steeds vaker naar de status van de fundering gevraagd.

FunderingsonderzoeK - samen aan de slag

wijkgericht funderingsonderzoek in het oude noorden noord

Woningeigenaren in het Oude Noorden Noord komen in aanmerking voor wijkgericht funderingsonderzoek. Adviesbureau Urbannerdam begeleidt eigenaren in opdracht van de gemeente. Samenwerkingspartner is woningcorporatie Woonstad, zij bezitten veel woningen in de wijk.

Voor de onderzoeken hebben wij samen met een klankbordgroep van eigenaren en de gemeente een erkend onderzoeksbureau geselecteerd: De Funderingswinkel. De wijk is ingedeeld in blokken. Eigenaren kunnen zich aanmelden en delen de kosten voor het onderzoek. Hoe meer mensen meedoen hoe goedkoper het voor iedereen wordt. Als in een blok de helft van de woningen is aangemeld gaat het onderzoek door. De gemeente geeft subsidie.

Blokken met voldoende inschrijvingen worden binnenkort onderzocht. Bij een aantal blokken missen nog deelnemers. Voor deze blokken is de inschrijfperiode verlengd tot eind oktober. Urbannerdam werkt samen met eigenaren uit deze blokken om genoeg deelnemers te werven. Nu bestaat er nog de mogelijkheid om deel te nemen in het voorbereide onderzoekstraject.  

Als u contact met ons opneemt informeren wij u het traject en over de kosten voor uw woning. Wij kunnen u in contact brengen met andere eigenaren en beantwoorden graag vragen.

aanmelding

Woningeigenaren in het Oude Noorden Noord kunnen deel nemen.

Buren werken samen om hun blok te laten onderzoeken. Urbannerdam begeleidt hen. Wordt contactpersoon: Samen bereiken wij meer!

Onderzoek

Eigenaren worden ruim van tevoren geïnformeerd wanneer hun pand wordt onderzocht. Er ontstaat geen overlast en er wordt geen destructief onderzoek verricht. Woonstad laat haar panden ook onderzoeken.

Oplevering

Deelnemers ontvangen een onderzoeksrapport voor hun blok, het rapport voldoet aan de landelijke richtlijn van het KCAF. Het onderzoeksbureau zal de rapporten toelichten. 

Ik heb belangstelling

Aanmelden voor de nieuwsbrief of het funderingsonderzoek kan via het contactformulier. Wie contactpersoon wil worden kan dit ook op het formulier aangeven

In contact komen met andere eigenaren uit uw blok? Dat kan door "via e-mail in contact komen met de buren" aan te vinken. Wij sturen dan uw e-mailadres door naar hen. Samenwerking helpt bij het behalen van 50% inschrijvingen. Als u dit veld niet aanvinkt sturen wij uw e-mailadres uiteraard niet door.

Wie zich aanmeldt ontvangt een bevestiging per e-mail. Daarna nemen wij contact op.

aanmelden

Ik wil graag...:
Versturen

Vraag en antwoord

Waarom is het Oude Noorden Noord aangewezen voor funderingsonderzoek?

De gemeente Rotterdam heeft voor grote delen van de stad de funderingsproblemen ingeschat en een aantal risicogebieden aangewezen. De gemeente wil graag particulieren stimuleren om mee te doen met het onderzoek. Woningcorporatie Woonstad wil ook graag haar panden in het Oude Noorden Noord laten onderzoeken en doet mee met het project. Op deze manier is de aanpak tot stand gekomen.

Is het Oude Noorden Noord de enige buurt met procesbegeleiding voor onderzoek?

Nee, er werd al in andere buurten van Rotterdam funderingsonderzoek met procesbegeleiding uitgevoerd en op dit moment worden ook in andere buurten de houten paal funderingen onderzocht. De subsidieregeling geldt niet alleen voor het Oude Noorden Noord maar voor de hele gemeente Rotterdam. Voor woningen op een houten paalfundering.

Waarom is onderzoek nodig?

De houten paalfundering in de wijk verkeerd op veel plekken in een slechte staat. De gemeente geeft subsidie aan eigenaren die de paalfundering laten onderzoeken.

Wat is een blok?

Een onderzoekseenheid, ook wel een blok, bestaat uit een aantal aaneengesloten panden, deze panden delen de fundering. Per onderzoekseenheid wordt een onderzoeksrapport opgesteld. De onderzoekseenheden zijn in de wijk zodanig verdeeld dat het onderzoek voordelijk uitgevoerd kan worden. 

Contactpersoon, wat houdt dit in?

Samenwerking tussen buren en eigenaren is belangrijk omdat vaak meerdere panden op één fundering staan. Wij hebben uw hulp nodig om alle eigenaren in de wijk te bereiken. Urbannerdam is aanspreekpunt voor contactpersonen en voorziet hen van informatie. U deelt deze informatie met uw buren en geeft ons hun vragen door. We zorgen samen dat zoveel mogelijk eigenaren mee doen. 

Is er subsidie beschikbaar?

Subsidie_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

De gemeente Rotterdam subsidieert onder voorwaarden onderzoek naar de kwaliteit van houten paalfunderingen. De gemeente betaalt 75% van de kosten. In de wijkgerichte aanpak is de subsidie al verrekend in de prijs die elke eigenaar moet betalen. Eigenaren hoeven dus niet zelf te berekenen hoeveel subsidie zij krijgen. 

Wat kost het?

Subsidie_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw en de VvE, en het aantal deelnemers binnen het blok. Voor de meeste woningen zal het onderzoek na aftrek van de subsidie ongeveer € 400 kosten.

Een aanbetaling doen?

Subsidie_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Deelnemers worden gevraagd om op het moment van inschrijving €100 aan te betalen. Als een VvE zich als geheel aanmeldt is de aanbetaling een bedrag per woning. Mocht het onderzoek niet doorgaan, krijgt u de aanbetaling terug.

De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de door u te betalen kosten voor het funderingsonderzoek.

Wat doe ik met de uitkomsten van het rapport?

Rapport_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Uit het rapport kan blijken dat de kwaliteit van de fundering nog goed is. U hoeft dan niets te ondernemen. Het kan ook zijn dat de fundering matig is en dan is het advies om in de toekomst te herstellen. Uit het onderzoek kan ook komen dat funderingsherstel noodzakelijk is op korte termijn. Het onderzoeksbureau kan de rapporten toelichten en adviseren over vervolgstappen. 

Ontstaat er overlast door de onderzoekswerkzaamheden?

Overlast_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Nee. In de woningen wordt alleen gekeken en er worden foto’s genomen (visuele inspectie, geen destructief onderzoek). Het onderzoeksbureau zal een of meerdere inspectieputten aan de buitenkant van het pand graven. Hierdoor ontstaat geen overlast.

nieuws

Factsheet voor contactpersonen

juli 2020

Download hier de factsheet, opgemaakt voor de contactpersonen maar voor iedereen in de wijk bruikbaar

Uitnodiging bewonersbijeenkomst

juli 2020

Download hier de uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst

We staan in de Noorderzon010

mei 2020

Download hier de Noorderzon010. Het artikel over het project Onderzoek je Fundering staat op pagina 9.

1e nieuwsbrief

februari 2020

Download hier onze eerste nieuwsbrief met o.a. een verslag van de funderingswandeling door het Oude Noorden Noord.

Wie zijn wij?

‘Onderzoek je fundering’ biedt procesbegeleiding voor eigenaren in opdracht van de gemeente Rotterdam. De procesbegeleiding wordt gecoördineerd door Urbannerdam. Tim Kapfer en Eva Luijendijk zijn uw procesbegeleiders die u kunt benaderen voor vragen of opmerkingen. Als u contactpersoon wilt worden kun u dat bij hen aangeven.

Onderzoek je fundering partners