Header_onderzoek_je_fundering_scheef_huisV4

ONDERZOEK JE FUNDERING

Gezamenlijk funderingsonderzoek

Het laten opstellen van een funderingsrapport is belangrijk

De gemeente Rotterdam en verschillende woningcorporaties hebben adviesbureau Urbannerdam gevraagd om huiseigenaren in de Provenierswijk West en het Oude Noorden Noord te informeren over houten paalfunderingen en hen te begeleiden naar gezamenlijk en gesubsidieerd funderingsonderzoek. Urbannerdam organiseert hiervoor in enkele Rotterdamse buurten het project ‘Onderzoek je fundering’. Eigenaren worden geholpen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun fundering: wie meedoet aan het onderzoek krijgt een gedegen onderzoeksrapport, dat is opgesteld door een gecertificeerd bureau.

Funderingsproblemen

In Rotterdam zijn veel woningen van voor 1970 op houten palen gebouwd. Dat was toen heel gebruikelijk omdat hout werd gezien als een van de sterkste materialen. Maar houten palen kunnen door de jaren heen worden aangetast, wat tot funderingsproblemen kan leiden. Mogelijke oorzaken van funderingsproblematiek zijn: aantasting door bacteriën of schimmels, verzakking van de grond (negatieve kleef), te weinig houten palen in de constructie. Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze vrijwel nooit zichtbaar. Alleen door funderingsonderzoek is te achterhalen wat de staat van de fundering is. De uitkomst hiervan is belangrijk, want als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Eigenaren die niet weten of hun fundering houten palen heeft kunnen de snelle funderingscheck doen.

De wijken

Provenierswijk West

Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_beeld_

Voor woningeigenaren in de Provenierswijk West zijn de gemeente Rotterdam en Woningcorporatie Havensteder een traject gestart dat zal leiden tot wijkgericht funderingsonderzoek.

Oude Noorden Noord

Fundering Oude Noorden Rotterdam

Voor woningeigenaren in het Oude Noorden Noord zijn de gemeente Rotterdam en Woningcorporatie Woonstad Rotterdam een traject gestart dat zal leiden tot wijkgericht funderingsonderzoek.

Onderzoek je fundering partners