Funderingsonderzoek_Provenierswijk_West_header

funderingsonderzoek Provenierswijk West

inschrijving gesloten en de onderzoeken zijn begonnen!

De inschrijving voor het onderzoek naar fundering in de Provenierswijk is gesloten. De bedragen zijn bekend en de eigenaren zijn hiervan op de hoogte gesteld. Bekijk hier de deelnemende blokken. 

Meten is weten. Wie meedoen met ONDERZOEK JE FUNDERING komen straks alles over hun fundering te weten.

De eerste mijlpaal is bereikt: onderzoeksbureau Wareco heeft de 1e fase volgens de richtlijn voor funderingsonderzoek afgerond. Zij hebben bouwtekeningen geanalyseerd, de gevels ingemeten en sommige woningen bekeken. Lopen de vloeren recht of schuin, zijn er scheuren of andere opvallende zaken? Wareco bepaalt nu waar zij putten graven om de houten funderingspalen te onderzoeken. Dit is de 2e fase van het onderzoek. Zij stemmen de werkzaamheden met de eigenaren van tevoren af.

Daarna stellen zij de onderzoeksrapporten op. Hieruit blijkt of er actie vereist is, de fundering gemonitord moet worden of dat er voorlopig niets aan de hand is. Eigenaren krijgen een toelichting op de rapporten.

Checkmark_Rapport_Fundering_Provenierswijk

Waarom is funderingsonderzoek belangrijk?

Meten is weten: wie weet hoe zijn fundering ervoor staat kan plannen en blijft zelf aan zet;

Als er geen actie vereist is, is dit fijn om te weten;

Mocht er actie vereist zijn kan dit tijdig worden aangepakt, dat is minder ingrijpend en goedkoper dan te lang wachten met grotere schade als gevolg;

Als blijkt dat er in de toekomst maatregelen genomen moeten worden kan hiervoor gericht worden gespaard;

Op basis van een funderingsonderzoek is het mogelijk om de verdere ontwikkeling van de fundering te monitoren;

Bij verkoop van woningen wordt steeds vaker naar de status van de fundering gevraagd.

De aanpak

wijkgericht funderingsonderzoek met alle eigenaren

Eigenaren in de Provenierswijk West komen in aanmerking voor een speciale aanpak: wijkgericht funderingsonderzoek met alle eigenaren. Hoe meer eigenaren mee doen, hoe goedkoper het voor iedereen wordt.

In het voortraject heeft een onderzoeksbureau een offerte uitgebracht voor het funderingsonderzoek van de hele buurt. Hierbij waren bewoners, de gemeente, Woningcorporatie Havensteder en de procesbegeleider betrokken. Dit levert door het schaalvoordeel een scherpe prijs op. Per woning die wordt onderzocht gaan wij uit van een prijs rond de 500 euro. Hierin is de subsidie van de gemeente al verrekend. U wordt niet belast met regel- en uitzoekwerk; inschrijving voor het onderzoek is voldoende.

Welke woningen komen in aanmerking? Dit staat op de blokkenkaart of adreslijst. Wat is de procedure? Wij informeren graag iedereen die contact opneemt met ons.

aanmelding

Woningeigenaren in de Provenierswijk West hebben t/m 20 oktober 2019 de tijd om in te schrijven. Bij inschrijving vragen wij 100 euro inschrijfgeld, uw inschrijving is dan definitief. Half oktober is de prijs voor het onderzoek bekend en wordt het resterende bedrag berekend.

Onderzoek

Aan de hand van een planning worden eigenaren ruim van tevoren geïnformeerd wanneer hun pand wordt onderzocht. Het onderzoek vindt per bouwblok plaats. Er ontstaat geen overlast en er wordt geen destructief onderzoek verricht. Havensteder laat haar panden ook onderzoeken.

Oplevering

Deelnemers ontvangen een onderzoeksrapport voor hun bouwblok, goedgekeurd door de gemeente Rotterdam. Het onderzoeksbureau zal per rapport een toelichting geven. Eventueel teveel betaalde bijdragen worden teruggestort.

Vraag en antwoord

Waarom is de Provenierswijk West aangewezen voor funderingsonderzoek?

Blokkenkaart_Fundering_Provenierswijk_Gemeente_Rotterdam_2

De gemeente Rotterdam heeft voor grote delen van de stad de funderingsproblemen ingeschat en een aantal risicogebieden aangewezen. De Provenierswjik is er een van. Woningcorporatie Havensteder wil graag haar panden in de Provenierswijk onderzoeken en heeft de gemeente benaderd omdat zij graag particulieren wil stimuleren om mee te doen met het onderzoek. Op deze manier is de aanpak in de Provenierswijk West tot stand gekomen.

Is er subsidie beschikbaar?

Subsidie_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

De gemeente Rotterdam subsidieert funderingsonderzoek. In de wijkgerichte aanpak is de subsidie al verrekend in de prijs die elke eigenaar moet betalen. Eigenaren hoeven dus niet zelf per bouwblok te berekenen hoeveel subsidie zij krijgen. Gemiddeld kost een onderzoeksrapport 3.000 euro per pand. De gemeente subsidieert 75% van de kosten.

Wat is een F3O-onderzoeksrapport?

Rapport_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Deelnemers ontvangen een F3O-onderzoeksrapport. F3O is een richtlijn die beschrijft waaraan een rapport voor funderingsonderzoek moet voldoen en hoe dit onderzoek verricht moet worden. Dit garandeert een rapport van hoge kwaliteit.

Ontstaat er overlast door de onderzoekswerkzaamheden?

Overlast_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Nee. In de woningen wordt alleen gekeken en er worden foto’s genomen (visuele inspectie, geen destructief onderzoek). Het onderzoeksbureau zal per bouwblok een of meerdere inspectieputten aan de buitenkant van het pand graven. Hierdoor ontstaat geen overlast.

nieuws

Hoe werkt wijkgericht funderingsonderzoek?

11 juli 2019

Download hier het informatieblad over wijkgericht funderingsonderzoek.

Verslag van de informatieavonden in juli 2019

11 juli 2019

Download hier het verslag van de informatieavonden in juli 2019.

Presentaties Urbannerdam en Wareco

11 juli 2019

Download hier de presentaties van Urbannerdam en Wareco die op de informatieavonden in juli 2019 werden gehouden. 

Welkomstbrief aan alle bewoners in Provenierswijk West

24 juni 2019

Download hier onze eerste Nieuwsbrief verzonden aan alle bewoners in Provenierswijk West.

Wie zijn wij?

‘Onderzoek je fundering’ biedt procesbegeleiding voor eigenaren in opdracht van de gemeente Rotterdam. De procesbegeleiding wordt gecoördineerd door Urbannerdam. Tim Kapfer en Eva Luijendijk zijn uw procesbegeleiders die u kunt benaderen voor vragen of opmerkingen.

Onderzoek je fundering partners