Funderingsonderzoek Provenierswijk West

funderingsonderzoek Provenierswijk West

inschrijving gesloten!

Wij hebben woningeigenaren in de Provenierswijk West met funderingsonderzoek begeleid. De gemeente heeft ons hiervoor opdracht gegeven.  De blokken die zich hebben aangemeld zijn inmiddels onderzocht. Op dit moment stelt onderzoeksbureau Wareco de rapporten op. Daarna weten eigenaren hoe hun fundering ervoor staat.

Denk je erover na om de fundering later alsnog te laten onderzoeken?
Het huidige gemeentelijke  begeleidingstraject stopt, maar je kunt altijd contact met Urbannerdam opnemen als je begeleiding wenst. Ook het funderingsloket van de gemeente beantwoordt vragen. De gemeente geeft nog steeds subsidie en een funderingsonderzoek is altijd zinvol.

Wie zijn wij?

‘Onderzoek je fundering’ biedt procesbegeleiding voor eigenaren in opdracht van de gemeente Rotterdam. De procesbegeleiding wordt gecoördineerd door Urbannerdam. Tim Kapfer en Eva Luijendijk hebben eigenaren in de Provenierswijk West begeleid.

Onderzoek je fundering partners