Funderingsonderzoek Provenierswijk Oost

funderingsonderzoek Provenierswijk Oost

Veel gestelde vragen (FAQ) en links

Is Provenierswijk Oost de enige buurt met procesbegeleiding voor onderzoek?

Nee, er werd al in andere buurten van Rotterdam funderingsonderzoek met procesbegeleiding uitgevoerd en op dit moment worden ook in andere buurten de houten paal funderingen onderzocht. De subsidieregeling geldt niet alleen voor de Provenierswijk Oost. Woningen in Rotterdam op een houten paalfundering komen op voorwaarden in aanmerking voor subsidie.

Welke voordelen heeft funderingsonderzoek?

Onderzoek je fundering Eva op locatie

Eigenaren die de fundering laten onderzoeken weten of zij op korte termijn actie moeten ondernenemen of niet. Een onderzoeksrapport is een goed vertrekpunt om de ontwikkeling van de fundering te monitoren. En bij verkoop van woningen wordt steeds vaker gevraagd wat de staat van de fundering is. 

Wat is een blok?

Het is mogelijk dat eigenaren van funderingen die naast elkaar liggen samenwerken aan funderingsonderzoek. Deze funderingen vormen dan een "blok".  Het is goedkoper om meerdere funderingen als blok te laten onderzoeken dan afzonderlijk. Er wordt wel een uitspraak over elke fundering gedaan. 

Wat doet een contactpersoon?

Eigenaren en buren werken samen omdat vaak meerdere panden op één fundering staan. Contactpersonen zijn eigenaren die hun mede-eigenaren willen overtuigen om mee te werken met funderingsonderzoek. Urbannerdam is aanspreekpunt voor contactpersonen en voorziet hen van informatie. We zorgen samen dat zoveel mogelijk eigenaren mee doen. Iedereen kan contactpersoon worden.

Is er subsidie beschikbaar?

Subsidie_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

De gemeente Rotterdam subsidieert onder voorwaarden onderzoek naar de kwaliteit van houten paalfunderingen. De gemeente betaalt maximaal 75% van de kosten. 

Wat kost funderingsonderzoek?

Subsidie_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de grootte van de fundering en het aantal eigenaren dat meedoet met het onderzoek. Voor de meeste woningen zal het onderzoek na aftrek van de subsidie ongeveer € 400 kosten. De definitieve kosten zijn bekend als eigenaren een offerte opvragen en de subsidie is berekend.

Wat doe ik met de uitkomsten van het rapport?

Rapport_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Uit het rapport kan blijken dat de kwaliteit van de fundering nog goed is. Je hoeft dan niets te ondernemen. Het kan ook zijn dat de fundering matig is en dan is het advies om in de toekomst te herstellen. Uit het onderzoek kan ook blijken dat funderingsherstel snel nodig is. Het onderzoeksbureau kan de rapporten toelichten en adviseren over vervolgstappen. 

Ontstaat er overlast door de onderzoekswerkzaamheden?

Overlast_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Nee. In de woningen wordt alleen gekeken en er worden foto’s genomen (visuele inspectie, geen destructief onderzoek). Het onderzoeksbureau graaft een of meerdere inspectieputten aan de buitenkant van het gebouw. Hierdoor ontstaat geen overlast.

Onderzoek je fundering partners