Funderingsonderzoek Provenierswijk Oost

funderingsonderzoek Provenierswijk Oost

Onderzoek je fundering Eva op locatie

De aanpak

Vaak delen meerdere woningen, panden of VvE’s één fundering. Daarom werk je samen met de buren aan funderingsonderzoek. Het team van onderzoek je fundering begeleidt je bij het contacten leggen, offertes opvragen, opdracht geven en alles wat er nog bij een onderzoek komt kijken.  Daarna weet  je alles over de fundering van je huis.

Neem contact op met Urbannerdam

Wij begeleiden eigenaren in de Provenierswijk Oost met funderingsonderzoek. Als je contact opneemt leggen wij uit hoe je de fundering kunt laten onderzoeken. Wij beantwoorden vragen en kunnen je in contact brengen met andere eigenaren uit de wijk.

Samenwerken met de buren verlaagt de kosten: vorm een groep

Eigenaren die de fundering met de buren delen moeten samenwerken om deze te laten onderzoeken. Het is ook mogelijk dat eigenaren van funderingen die naast elkaar liggen samenwerken aan funderingsonderzoek: dat is goedkoper. Deze funderingen vormen dan een "blok". Neem contact op met de buren om de samenwerking op gang te brengen. Wij begeleiden je hierbij. Je krijgt meer voor elkaar als je contactpersoon wordt. Neem contact op met ons op als je dit graag wilt.

Vraag offertes aan en kies een offerte

Als jullie met een groep eigenaren besluiten om de fundering te laten onderzoeken moeten jullie offertes opvragen. Wij kunnen jullie in contact brengen met onderzoeksbureaus en helpen om een offerte te kiezen. Kijk daarbij naar de prijs, maar misschien spelen gevoel en communicatie bij en met het bureau ook een rol. Wij stemmen met de gemeente af hoeveel subsidie jullie krijgen.

Subsidie

De gemeente geeft subsidie voor funderingsonderzoek: maximaal 75% van de kosten met een maximum bedrag van € 1500 per eigenaar. Voorwaarden: buren werken samen, een erkend bureau onderzoekt de fundering en de eigenaren delen het rapport met de gemeente.

Geef opdracht en laat de fundering onderzoeken

Als alle eigenaren uit de groep akkoord zijn met de offerte geven jullie opdracht aan het onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau onderzoekt  daarna de fundering.

Het onderzoeksbureau levert een onderzoeksrapport

Het onderzoeksbureau vat de uitkomst van het onderzoek in een onderzoeksrapport samen. Dit rapport wordt door de gemeente getoetst: voldoet het aan de kwaliteitseisen? Zo weet je zeker dat je een degelijk en betrouwbaar rapport krijgt. Eigenaren die vóór de zomer opdracht geven voor funderingsonderzoek krijgen na afronding van de werkzaamheden nog begeleiding door Urbannerdam.

En daarna…?

Elke deelnemer weet hoe de fundering ervoor staat. Nu is het duidelijk of er vervolgstappen genomen moeten worden. Het funderingsloket van de gemeente is voor vragen bereikbaar. Wie verdere begeleiding wenst kan ook bij Urbannerdam terecht.

Rapport_Funderingsonderzoek_Provenierswijk_west_

Stappenplan

1_onderzoek_fundering_stappenplan

Neem contact op met Urbannerdam

2_onderzoek_fundering_stappenplan

Benader de buren / vorm een groep

3_onderzoek_fundering_stappenplan

Vraag offertes aan en kies een offerte

4_onderzoek_fundering_stappenplan

Geef opdracht en laat de fundering onderzoeken

5_onderzoek_fundering_stappenplan

Het onderzoeksbureau levert een onderzoeksrapport

6_onderzoek_fundering_stappenplan

En daarna…?

Onderzoek je fundering partners